کتاب آخرین سخنرانی اثر رندی پوش

33,000تومان

کتاب «آخرین سخرانی» نوشته‌ی «رندی پوش»، «جفری زسلو» و ترجمه‌ی «ارمغان جزایری» است. «آخرین سخرانی»، «دستیابی به رویاهای کودکی»، «ماجراها… و درس‌های فراگرفته شده»، «ممکن ساختن رویاهای دیگران»، «مسئله چگونه زندگی کردن است» و «سخنان پایانی» عنوان بخش‌های کتاب است. در توضیحات پشت جلد کتاب آمده است: «بسیاری از استادان دانشگاه سخنرانی‌هایی با عنوان “آخرین سخرانی” ارائه می‌کنند. از استادان خواسته می‌شود به مرگ خود بیندیشند و در مورد آنچه برایشان بیشترین اهمیت را دارد تعمق کنند و هنگامی که آنان سخن می‌گویند، شنوندگان ناگریز یک یک سوال را در سر می‌پرورانند: اگر می‌دانستیم این آخرین فرصتمان است، چه خردی را به دنیا منتقل می‌کردیم؟ اگر فردا از دنیا بریم، می‌خواستیم چه میراثی را به جا بگذاریم؟» در قسمتی از کتاب می‌خوانیم: «در آن اتاق انتظار کامپیوتر لپ تاپم همراهم بود و تحت تاثیر آن تجلی، به سرعت برای گردانندگان سخرانی ایمیل زدم. به آنان گفتم سرانجام موضوعی برای سخرانی‌ام در نظر گرفته ام… نوشتم: به خاطر تاخیرم معذرت می‌خواهم. بیایید آن را دستیابی به رویاهای کودکی بنامیم.» این کتاب را نشر «پیکان» منتشر کرده است.

دسته: